Photo of Xin

Xin "Carrie" Wu

Address: 2419 SH-DH, 3620 Locust Walk, Philadelphia, PA 19104
Email: wxin@wharton.upenn.edu